//

No15. Course Title : Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan untuk Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja

Tempoh        : 2 hari

Rangka Dasar Program:

 1. Tanggunjawab Am & Dasar  Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan dan keperluan terhadap Kesedaran Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja
 • Bahagian di dalam Akta Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan 1994
 • Tanggungjawab Majikan dan Pekerja
 • Risalah Polisi Am
 • Pengusunan pembentukan dasar

 

 1. Pencegahan Kemalangan dan Pembangunan Budaya Keselamatan & Kesihatan di Tempat Kerja
 • Sikap komited pegawai atasan
 • Etika penerimaan di kalangan semua peringkat pengurusan terhadap pengurusan yang mementingkan keselamatan & kesihatan.
 • Penyertaan oleh semua golongan dan peringkat pekerja di dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan keselamatan & kesihatan.
 • Program latihan untuk mempertingkatkan kemahiran dalam keselamatan & kesihatan.
 • Perkongsian pengertian untuk jenis bahaya, size risiko dan langkah kawalan yang praktikal dan efektif.

 

 1. Pencegahan Kemalangan melalui Pengurusan HIRARC (Mengenalpasti dan Mengawal Bahaya)
 • Pengertian Bahaya
 • Bahan-bahan, peralatan, tempat kerja yang berbahaya termasuk semua aktiviti pekerja semasa menjalankan kerja.
 • Mengiktiraf, menilai dan mengawal bahaya.

 

 1. Analisa Kerja Selamat dan Program Pencegahan Kemalangan
 • Pecahan aktiviti kerja mengikut turutan
 • Kenalpasti bahaya untuk setiap turutan
 • Mengadakan Prosedur Kerja Selamat untuk menghapuskan dan mengurangkan bahaya.

 

 1.  Program Pencegahan Kemalangan Secara Efektif
 • Pengertian Kemalangan & Pencegahan Kemalangan
 • Kerugian dan kesan akibat Kemalangan
 • Teori Domino – Teori Menyebabkan Kerugian
 • Teknik –teknik Kawalan Kerugian dan Konsep ” Iceberg”.
 • Keadaan Yang Tidak Selamat & Perbuatan Yang Tidak Selamat dan kaitan dengan kemalangan di tempat kerja.
 • Program Penghindaran Kemalangan – 9 Perkara (Kepimpinan Pengurusan, Penugasan tanggungjawab, Analisa Kerja Selamat, Mengadakan Peraturan, Latihan dan Pendidikan, Pemantauan, Tindakan Kecemasan, Mengekalkan Kepentingan dan penyimpan rekod & maklumat
 • Segitiga Kemalangan (Teori Heinrich, Frank Bird & Tye Pearson)
 • Punca-punca kemalangan – 11 faktor asas risiko & Jenis Kegagalan Umum.
 • Kemalangan menunjukkan kegagalan dalam sistem pengurusan. (Makluman – Tindakan – Pencarian Fakta – Analisa – Tndakan Pembetulan – Tindakan Susulan)
 • Kesan Kemalangan – Kerosakan, Operasi Tergendala, Kecacatan, Wabak atau Kematian, Tekanan.
 • Kemalangan disebabkan oleh Factor Kemanusiaan
 • Kesilapan manusia dan langkah-langkah untuk menghindar berlakunya kemalangan
 • Mengenalpasti risiko kesilapan pekerja di tempat kerja (Perbuatan/Tingkahlaku yang Tidak Selamat)
 • Analisa terhadap kejadian “Hampir Berlaku”

 

 1. Laporan dan Penyiasatan Kemalangan
 • Keperluan menyiasat kemalangan
 • Etika menyisat kemalangan secara benar, adil dan telus
 • Langkah-langkah siasatan dijalankan
 • Perhatian penyiasatan terhadap punca kemalangan
 • Pengumpulan fakta-fakta siasatan
 • Penyediaan laporan.

 

 1. Pemeriksaan dan audit Keselamatan
 • Jenis-jenis pemeriksaan dan audit
 • Penyediaan
 • Pencarian fakta-fakta
 • Mengkaji semula fakta-fakta
 • Cadangan-cadangan

 

 1.  Jawatankuasa Keselamatan & Kesihatan dan Fungsi Terhadap Pencegahan Kemalangan di Tempat Kerja
 • Objektif Jawatankuasa Keselamatan
 • Pembentukan Jawatankuasa Keselamatan
 • Perjalanan aktiviti Jawatankuasa
 • Fungsi dan tanggungjawab Jawatankuasa
 • Rekod dan Latihan untuk Jawatankuasa Keselamatan

Kesimpulan & Rumusan